Opsigelse og fraflytning

Ønsker du at opsige dit lejemål?

Når du ønsker at opsige dit lejemål, så kan du med fordel hente formularen herunder, udfylde den og sende den til info@domis.dk.

Såfremt I er to person på lejekontrakten, skal vi modtage en opsigelse fra jer begge to.

Hvis du har et ønske om, at lejemålet forsøges genudlejet før opsigelsen perioden er ovre, så husk at oplyse dette i dokumentet. Så vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dette ønske, men vi kan ikke garantere, at det kan lade sig gøre.

Husk at se §11 i din lejekontrakt, hvor aftale om fraflytning fremgår.

Opsigelse af lejllighed

Fraflytning

Når du fraflytter din bolig, påhviler der en række forpligtelser på dig som lejer.

I din lejekontrakt tillæg til §11 kan du læse, hvordan lejemålet forventes afleveret. Som udgangspunkt skal boligen overdrages til kommende lejer i samme stand, som da du overtog det. Såfremt der skulle være særlige vilkår, vil dette ligeledes fremgå af din lejekontrakt eller ved indflytningssyn.

Ligeledes er det dit ansvar, at lejemålet er rengjort ved fraflytning.

Herunder kan du hente en vejledende tjekliste. Listen er blot en hjælp til dig, men der er og kan være flere ting, som du skal sørge for afhængigt af den bolig, du bor i. Ved manglende rengøring rekvireres et eksternt rengøringsfirma på lejers regning.

Tjekliste til fraflytning