Journalisthøjskolen

13082021 265

Olof Palmes Allé 11, Aarhus N

Status
Under opførelse
Størrelse
38550m2
Forventet færdig år
2023
Type
Ejerbolig
Lejebolig
Erhverv
Offentlig
Arkitekt
SLETH A/S
Entreprenør
JCN Bolig A/S
Ingeniør
Ingeniør’ne A/S, MOE A/S
13082021 265

Byudviklingsprojekt skal skabe byliv, boliger og fællesskab

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har ind til 2020 haft hjemme i den karakteristiske betonbygning på Olof Palmes Allé. Men i forbindelse med flytningen til nye lokaler på Katrinebjerg er der blevet udviklet en ny lokalplan for området. Et nyt byudviklingsprojekt er derfor undervejs, og Domis er med til at udvikle området til en ny bydel. Her skal boliger, et bydelshus, museum, café, mindre erhverv og mulig daginstitution skabe rammerne for byliv, boliger og fællesskab på Olof Palmes Allé.

Mere end 500 store og små boliger bliver opført på grunden og kommer til at bestå af både almennyttige boliger under Østjysk Bolig samt sandsynligvis eje- og lejeboliger. Bebyggelsen vil maksimalt være seks etager høje og vil desuden spille sammen med Journalisthøjskolens nuværende arkitektoniske udtryk, hvor elementer som tegl, beton, træ og især farver går igen. På den måde vil der være en rød tråd gennem hele området, hvor nyt og gammelt forenes på flot vis.

Læs mere om boligerne her
Journalisthøjskolen
Skærmbillede 2021 04 07 Kl. 11.57.33
13082021 264
13082021 265
13082021 260
13082021 258
Journalisthøjskolen luftfoto

Fra Journalisthøjskole til museum

Den tidligere Journalisthøjskole fra 1973 består af en hovedbygning samt fire længer. I forbindelse med lokalplanen har man vurderet, at hovedbygningen er af bevaringsværdig karakter, hvilket betyder at den del af den tidligere Journalisthøjskole bevares. Samtidig bevares den karakteristiske tagform, så samspillet mellem DR’s bygninger på den anden side og hovedbygningen forbliver intakt.

I hovedbygningen er Museum Ovartaci flyttet ind i den ene ende, hvor de har fået plads til udstillinger, der giver indblik i kunsten og det menneskelige sind.

Journalisthøjskolen luftfoto (4)

Bydelshus skal skabe fællesskab og samle beboerne

Ud over Museum Ovartaci skal hovedbygningen også omdannes til bydelshus for beboerne i området. Bydelshuset bliver socioøkonomisk funderet og ejes og bestyres af FO Aarhus. Her vil der være aktiviteter for beboerne i området, som skal være grobund for et godt fællesskab. Bydelshuset skal være et levende hus med daglige aktiviteter og anvendelsesmuligheder for alle aldersklasser i form af bespisning, møder, ophold, læring o. lignende, men også arrangementer som fastelavn, juletræsfest, loppemarkeder og lignende, der kan bringe beboerne tættere sammen.

Bydelshuset kommer til at indeholde café, legendarisk bar i kælderen samt mindre erhverv såsom cykelværksted o. lign. og startups, der også bidrager til aktivitet og fællesskab for beboerne. Huset vil være altid være åbent og alle beboere i området bidrager økonomisk til huset, hvilket giver alle samme adgang og muligheder.

Journalisthøjskolen luftfoto (6)

Det grønne byområde - Christiansbjerg

Den nye bydel bliver en del af et eksisterende byområde på Christiansbjerg. Christiansbjerg Idrætsforening, Aarhus Skøjtehal, Aarhus Tech, Aarhus Akademi og Letbanen er blot nogle af de mange tilbud og muligheder, som er lige i nærheden.

Derudover går supercykelstien lige bag ved området og binder området sammen med resten af Aarhus.

Vestereng, som er et stort naturskønt engområde, er ligeledes placeret bag grunden og giver beboerne og brugerne adgang til grønne oaser i nærheden, ligesom de store arealer med boldbaner mod syd.

Som en del af byudviklingsprojektet bliver der etableret fælles opholdsarealer, grønne oaser samt legeplads mellem bebyggelsen. Beplantning med træer og buske mod Vestereng bevares, og der plantes kirsebærtræer ved ankomsten fra syd samt ved supercykelstien.

Vil du vide mere om byudviklingsprojektet ved den tidligere Journalisthøjskole?

Ole Byriel
Ole Byriel JNK7369
Ole Byriel

Vi er handlekraftige

Vi er handlekraftige, når vi udvikler ejendomme og igangsætter nye projekter. For os er det vigtigt, at vi har korte beslutningsprocesser og en stærk eksekveringskraft, så vi hele tiden sikrer, at vi er i fremdrift og udvikle os selv og vores projekter. Det betyder blandt andet, at vi har opført flere nye byggeprojekter, gennemført en række renoveringsprojekter og udviklet byudviklingsprojekter.