Vores nye grafiske identitet og hjemmeside

Supergrafik Extract

Aarhus C

Status
Under opførsel
Type
Domis CMYK Logo Identitet

Opdatering af vores grafiske identitet

Det ligner noget man har set før, men alligevel er det helt nyt! Vores logo er i store træk bevaret, men vi har givet det en opdatering på to områder, så det er mere helstøbt og et element er mere fremtrædende.

Vores skrå streg er fremhævet og bliver derved et element, der benyttes i flere sammenhænge - det er vores supergrafik.

Den lille prik over i'et var på det gamle logo rent faktisk bare en rund prik. Den er blevet opdateret, så den har større sammenhæng med skrifttypen anvendt i den øvrige tekst, så den nu er en lille firkant med et afrundet hjørne. Små tiltag, der får det hele til at spille sammen.

0008

Supergrafik

Nogle gange famler man for at finde det element, der får det hele til at hænge sammen - og nogle gange er det lige foran snuden på en. 

Helt tilbage fra Domis' første logo fra 2010 indgik et skråt element, hvilket blev bevaret og forenklet, da vi fik nyt logo i 2013.

Nu skriver vi 2020 og efter ti år med vores logo, bliver det skrå element nu fremhævet og får sin plads som vores supergrafik, hvilket du fremover vil støde på, når vi præsenterer os grafisk. 

Front Extract
Domis CMYK Logo Identitet
Logo Extract
Farve Extract
Supergrafik Extract
0012
0013
Font Extract