Byudviklingsprojekt Åby - Listefabrikken

Åbyen (13)

Åbyhøj, Aarhus

Status
Under udvikling
Størrelse
Grundareal: Cirka 45.500m2
Årstal
Planprocessen er igangsat i foråret 2021
Type
Ejerbolig
Lejebolig
Offentlig
Erhverv
Arkitekt
SLETH Arkitekter og Territorium
Sylbækvej 17072019 154

Åby Vest – et nyt bykvarter ved Brabrandstien

I krydsfeltet mellem Ringvejen, Søren Frichs Vej, Brabrandstien og den vestågende jernbane ligger Åby Industrikvarter. I mange år har en listefabrik, Brabrand Mejeri samt industrielle erhverv præget området, hvor produktion og tung industri har været områdets primære funktion.

Efter listefabrikken er lukket, har lokalerne blandt andet været brugt til lager og opmagasinering, mens en del af Domis’ anden ejendom i området er udlejet til Forsvaret. Planen for den gamle listefabrik og de omkringliggende grunde og ejendomme er dog at omdanne området til et spændende, nyt og attraktivt bykvarter med både boliger, byliv, natur og i mindre grad erhverv.

13082021 23

En vision om en tryg, aktiv og rekreativ bydel

Visionerne med det nye byudviklingsområde i Åby Vest er mange. Det er blandt andet at gøre det til et naturligt stop på Brabrand Sti, gøre området ideelt for nyopførelse af boliger samt gøre området til en aktiv og rekreativ destination for de omkringliggende bydele.

Kombinationen af både natur, boliger, erhverv og byliv skal tiltrække borgere, som vil bo bynært, men med naturen lige uden for døren. Området skal emme af det gode liv, og det er derfor planen, at der skal bygges forskellige typer boliger, der kan tiltrække forskellige beboere. Den endelige udformning afhænger af en ny lokalplan for området; en proces, der ønskes opstartet snarest muligt, når den igangværende proces vedrørende erhvervsomdannelsesplanen er afsluttet.

Domis Brabrand Stien A7R1946 2
Domis Brabrand Stien A7R2152 2
Domis Brabrand Stien A7R1975 2
Domis Brabrand Stien A7R2194 2
13082021 38

Bydelscentrum, kolonihaver og Brabrandstien

I det nye bykvarter vil et grønt bydelscentrum danne rammerne for fællesskab og byliv for områdets beboere. Og med en placering ved siden af Brabrandstien og den allerede eksisterende kolonihaveforening Søvang bliver den nye bydel et rekreativt og grønt samlingspunkt for beboere såvel som besøgende. I samspil med udviklingen af boliger og mindre erhverv skal området blive et grønnere, mere livligt og mere mangfoldigt kvarter for hele Aarhus.

Åbyen (7)

Forsvaret forbliver en del af Åby

På Sylbækvej lejer Domis et område ud til Forsvarets Sundhedstjeneste, hvor de både har træningscenter, undervisningsfaciliteter og overnatningslejligheder. Bygningerne blev opført i 2016-2017 og bidrager derfor til den kommende fornyelse af området. Det betyder også, at Forsvaret forbliver en del af Åby i de kommende års udvikling og vil blive en integreret del af området med både erhverv og boliger.

13082021 28

Fællesskabet Haveje og Café Æblehaven

En lille café langs Brabrandstien, som sælger alt fra dampende varm kaffe, til ristede hotdogs og kolde øl. Det er hvad Café Æblehaven tilbyder forbipasserende på Brabrandstien, vest for Haveforeningen Søvang på nordsiden af Brabrandsøen. Stedet ligger i forlængelse af området ved Åby og er en naturlig overgang fra bylivet og boligerne til naturen og roen ved Brabrandsøen. Det gode initiativ bliver også kaldt Fællesskabet Haveje og er skabt af Sebastian Kromann. Stedets sjæl og ånd samt det rekreative miljø er noget af det, som blandt andet bliver tænkt ind i udviklingen af det nye byområde i Åby.

Omdannelsen af hele området i Åby sker også i samarbejde med Arla Foods og CASA, da Domis og CASA sammen har indgået aftale med Arla Foods omkring udvikling af Brabrand Mejeri med henblik på at omdanne hele området til en levende bydel med blå og grønne naturområder. 

Læs om Åby Vest (Brabrand Mejeri)

Vil du høre mere om Åby Vest?

John Skovbjerg
John Skovbjerg
John Skovbjerg