Åby Vest (Brabrand Mejeri)

Sylbækvej 20112019 65 (1)

Åby

Status
Under udvikling
Størrelse
Grundareal: Cirka 65.350 m2
Årstal
Planprocessen er igangsat i foråret 2021
Forventet færdig år
Etapevis færdig fra primo 2024 og fremefter
Arkitekt
SLETH Arkitekter
I samarbejde med
CASA A/S og Arla Foods
Sylbækvej 20112019 65 (1)

Åby Vest – et nyt bykvarter ved Brabrandstien

I krydsfeltet mellem Ringvejen, Søren Frichs Vej, Brabrandstien og den vestågende jernbane ligger Åby Industrikvarter. I mange år har en listefabrik, Brabrand Mejeri samt industrielle erhverv præget området, hvor produktion og tung industri har været områdets primære funktion.

I et samarbejde med CASA A/S har Domis købt det gamle mejeri af Arla Foods i 2020, som led i et byudviklingsprojekt, hvor området omdannes til et nyt naturskønt boligområde kun fem kilometer fra Aarhus.   

Åbyen (5)

Fra gråt industrikvarter til levende bydel

Det gamle industrikvarter, hvor mejeriet er beliggende, skal gennem innovative klimatilpasningsløsninger udvikles til en levende bydel med blå og grønne naturområder.

Visionerne med det nye byudviklingsområde i Åby Vest er mange. Det er blandt andet at gøre det til et naturligt stop på Brabrandstien, gøre området ideelt for nyopførelse af boliger samt gøre det til en aktiv og rekreativ destination for de omkringliggende bydele.

 

Domis Brabrand Stien A7R2194 2

Det gode liv i Åby Vest

Kombinationen af både natur, boliger, erhverv og byliv skal tiltrække borgere, som vil bo bynært, men med naturen lige uden for døren. Området skal emme af det gode liv, og det er derfor planen, at der skal bygges forskellige typer boliger, der kan tiltrække forskellige beboere. Den endelige udformning afhænger af en ny lokalplan for området; en proces, der ønskes opstartet snarest muligt, når den igangværende proces vedrørende erhvervsomdannelsesplanen er afsluttet.

Planen for Brabrand Mejeri er en del af et større byudviklingsprojekt, der også inkluderer Domis’ andre ejendomme og grunde i området. Du kan læse mere om planen for disse via linket herunder. 

Læs om Åby Vest (Listefabrikken)

Vil du høre mere om Åby Vest?

John Skovbjerg
John Skovbjerg
John Skovbjerg