Mølleparken, Resenbro

Ca. 11.200 m² tæt-lav boligbebyggelse op til et fredet skovområde ved Silkeborg.

UA-7268127-12