Ovenvande

I Skanderborg by, ned mod Lille Sø, opføres ca. 13.000 m2 lejligheder i 6 bygningskroppe, når myndighedsgodkendelser er på plads. Bebyggelsen har varieret højde og mange skæve vinkler i facader og tage. Al parkering sker i randen til bebyggelsen for at sikre et stille og intimt miljø ved boligerne. Alle lejligheder er gennemlyste og får enten altaner eller lukkede, private gårdrum. Med sin volumen bliver det en hel ny lille bydel med attraktiv beliggenhed. Afstand til Aarhus er 15 minutter. Stor forhåndsinteresse!

Arkitekt: Laban Arkitekter, Silkeborg

UA-7268127-12